integritetspolicy

Entrance
fastighetsmäkleri Ab

Entrance Fastighetsmäkleris integritetspolicy är framtagen för att du ska kunna veta hur och varför vi använder personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Här hittar du en sammanfattad bild av hur vi hanterar personuppgifter samt vart du kan vända dig till om du har frågor kring detta.

Det är viktigt att du förstår dina rättigheter och känner dig trygg i dem, läs därför igenom texten noga och kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vad är det för information som vi samlar in?


När du kontaktar oss kan du att komma att lämna personuppgifter till oss på olika sätt. Det kan vara genom vårt kontaktformulär på hemsidan, träffa oss på visningar, vårt kontor eller via telefon. Det kan också vara så att vi, vid träffat uppdragsavtal, samlar in uppgifter via tredje part, t.ex ägarinformation från Lantmäteriet och dyl. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför samlar vi in dina uppgifter?


Anledningen till att hantera personuppgifter är för att de är nödvändiga för att kunna tillhandahålla och utveckla våra tjänster, samt för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex Fastighetsmäklarlagen.

Entrance Fastighetsmäkleri behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen
Laglig grund för behandlingen

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event

Uppfylla avtal och andra berättigade intressen

För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig

Andra berättigade intressen

För utskick av erbjudanden och marknadsföring

Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?


Berättigat intresse betyder att vi efter en intresseavvägning mellan individens intresse av att skydda sina personuppgifter samt företagets behov att använda uppgifterna inom ramen för dess verksamhet, kommit fram till att det är berättigat att använda informationen. Det kan t.ex handla om att kunna delge spekulanter och intressenter information kring en affär, följa upp intresse efter visning samt att kunna utveckla våra tjänster till våra kunder för bästa service.

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet

Vem kan komma att ta del dina personuppgifter?

Entrance Fastighetsmäkleri säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar heller inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter för att tjänsterna kräver detta. När det sker säkerställer vi att detta sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Här följer kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Systemleverantörer för affärssystem. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som är speciellt utvecklat för att administrera fastighetsmäklartjänster)
 • Leverantörer av tryck och annonsering. Vid försäljning och marknadsföring av bostäder kan vi behöva dela uppgifter om dig med leverantörer av dessa tjänster. T.ex Hemnet och tryckerier (vid framtagning av prospekt o dyl.)
 • Statistik. För att bidra till branschstatistik för bostadsförsäljningar delar vi öven adress och försäljningspris med Mäklarstatistik efter genomfört förmedlingsuppdrag
 • Samarbetspartners. Entrance arbetar tillsammans med ett antal samarbetspartners i syfte att komplettera våra tjänster. I alla dessa fall tecknar kunden ett eget avtal med dessa tjänsteleverantörer, t.ex Inredningsdesigners, Städfirmor etc. Personuppgifter kan komma att föras över till samarbetspartners om så önskas för vidare kontakt med dessa aktörer.
 • En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som de kan begära i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Entrance Fastighetsmäkleri och våra leverantörer behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Entrance Fastighetsmäkleri under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Entrance Fastighetsmäkleri gallrar registrerade personuppgifter regelbundet, vi vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
 • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
 • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta. I de fallen ska ni kontakta oss och förklara på vilka sätt ni önskar begränsning av användande av personuppgifter.

Kontakta info@entrancemakleri.se om du har frågor.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen som är Sveriges tillsynsmyndighet kring personuppgiftsbehandling.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vissa tjänster kräver till och med cookies för att fungera som de ska.

Kontaktuppgifter till Entrance Fastighetsmäkleri

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Entrance enligt uppgifterna nedan.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är Erika Bergholm, Entrance Fastighetsmäkleri AB (orgnr 556969-5538) med adress Viktoriagatan 26, 411 25 Göteborg

Tel: 031-67 57 70, E-post info@entrancemakleri.se

Kontakta Entrance

Tack!
Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart som möjligt.
Oops! Något gick fel. Vi försöker åtgärda detta så snart som möjligt.